Tuesday, October 2, 2012

APLIKASI MODEL ASSUREAPLIKASI MODEL ASSURE DALAM RPH
LANGKAH-LANGKAH
RPH
A- Analyse learners

      i.        Murid tahun 4 Genius.
    ii.        10 orang murid lelaki, 20 orang murid perempuan
   iii.        Umur : 10 tahun.
   iv.        Kelas pertama daripada 2 kelas bagi tahun 4.
    v.        Pengalaman sedia ada :
-murid pernah melawat ke tempat-tempat menarik di negeri Perlis.
S-  Slate objectives
OBJEKTIF PEMBELAJARAN :
Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 contoh tempat menarik di Malaysia.
 2. Menerangkan sekurang-kurangnya dua keistimewaan tempat-tempat menarik di Perlis.
 3. Mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara keistimewaan tempat-tempat menarik di negeri Perlis melalui perbincangan.
S- Select methods, media and meterials
Kaedah : Natural, Terus,  perbincangan.
Media : kad gambar, Klip video (tempat menarik di Perlis), Komputer, kertas sebak.
Bahan Sumber :
-   Komputer riba
-     Tayangan video
-     Tayangan kad gambar
-     Bahan 2D dan 3D

U- Utilize media and meterials
BAHAN :
Set Induksi -  kad bergambar tempat-tempat menarik di Perlis.
Langkah 1 - Klip video berkaitan dengan tempat-tempat menarik di perlis.
Langkah 2 – bahan maujud peta Perlis 3 dimensi.
Langkah 3 – Kertas sebak
Penutup -  murid menjawab teka silang kata.
Persekitaran – bilik darjah.
Pelajar - Tayangan video tempat-tempat menarik di Perlis.
Pengalaman pembelajaran - 
Paparan peta Perlis 3 dimensi dan menyediakan peta minda menggunakan kertas sebak.
Tayangan video berkaitan tempat-tempat menarik di Perlis.
Berbincang dalam kumpulan tentang cara-cara mengekalkan dan memelihara keistimewaan tempat-tempat menarik di negeri Perlis.
R- require learner participation
PENGLIBATAN MURID :
- Murid menjawab soalan guru dalam set induksi dan penutup.
-Murid membuat peta minda dalam kumpulan.
- Murid berbincang dalam kumpulan dan mengemukakan pendapat masing-masing.
-murid menyiapkan lembaran kerja yang mempunyai teka silang kata.
MOTIVASI :
- Kumpulan yang menghasilkan peta minda dengan baik diberi pujian oleh guru.
- guru memberi pujian di atas cadangan yang diberikan oleh murid.
E- evaluate and revise
Penilaian pengajaran :
-       Guru membuat refleksi terhadap kaedah, pendekatan, strategi dan bahan bantu mengajar yang digunakan semasa proses P&P.

Penilaian pembelajaran :
-       Murid dapat menyatakan 4 tempat menarik di negeri Perlis.
-       Murid dapat menghasilkan peta minda dengan baik dan kemas berdasarkan peta 3D yang ditunjukkan.
-       Murid dapat memberi cadangan untuk memelihara keistimewaan tempat-tempat menarik di negeri Perlis.

RPH KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 (TEMA : PERIHAL SETEMPAT)RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh                         : 16 Julai 2012
Masa                          : 8.30 pagi – 9.30 pagi
Kelas                          : 4 Genius
Bilangan murid        : 30 orang
Tema                          : Identiti Kawasan Setempat
Tajuk                          : Latar Belakang Kawasan Setempat

Hasil pembelajaran :
 1. Menyatakan tempat tinggal murid dalam kampung, mukim, daerah dan negeri.
 2. Menyatakan keistimewaan tempat tinggal murid.
 3. Membandingkan dan membezakan keistimewaan antara dua kawasan setempat.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 1. Menyatakan keistimewaan tempat tinggal masing-masing melalui perbincangan.
 2. Membandingkan dan membezakan keistimewaan antara dua kawasan setempat melalui peta minda.
 3. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengekalkan keistimewaan tempat-tempat menarik melalui perbincangan.


Pengisian Kurikulum :
 • Kecerdasan pelbagai
 • Kemahiran Belajar
 • Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK)
 • Inkuiri (penemuan)
 • Kajian masa depan.
 • Perbincangan
Penyerapan nilai murni
 • Kerjasama
 • Tolong-menolong
 • Bertanggungjawab
Unsur Patriotisme
1.    Berbangga dengan keistimewaan tempat sendiri.
2.    Bersama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat sendiri.
Sumber pengajaran dan pembelajaran.
 • ABM   : LCD, layar skrin, pembesar suara, komputer riba.
 • BBM   : kad bergambar, kertas sebak, bahan maujud 3D

Pengetahuan sedia ada
 1. Murid mengetahui keistimewaan kawasan setempat masing-masing.
 2. Murid pernah melawat ke tempat-tempat menarik di negeri Perlis.

Prosedur Perlaksanaan Rancangan Pengajaran Harian Kajian TempatanProsedur
Elemen Pembelajaran bestari/ Kemahiran Generik

Catatan

Set induksi (5 minit)
1.    Murid-murid akan diperlihatkan  gambar tempat-tempat menarik di Perlis.
2.    Guru bersoal jawab dengan murid mengenai tempat-tempat yang mereka lawati.
3.    Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pengajaran.
·         KBKK
·         Inkuiri (penemuan)

BBM
 • Gambar
Nilai :
 • Cintakan Negara

Unsur Patriotisme:
 • Berbangga dengan negara Malaysia

Tajuk:
·         Tempat menarik di PerlisLangkah 1 (20 minit)
 1. Guru menayangkan video “tempat-tempat menarik di Perlis” .
 2. Guru akan mengaitkan video “tempat-tempat menarik di Perlis” dengan topik pembelajaran.
1.    Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan satu lembaran kerja dan akan  mempersembahkan hasil kerja masing-masing.
 1. Guru memberi ulasan dan peneguhan. • KBKK
 • Kemahiran belajar
 • Perancangan aktiviti mengikut pengalaman
 • Kecerdasan pelbagai
-       Verbal linguistik
-       Visual ruang


BBM :
 • LCD
 • Pembesar suara
 • Komputer riba

Isi pelajaran
·         Tayangan video:
Video yang ditayangkan menunjukkan tempat-tempat manrik di negeri Perlis.

NIlai :
 • Bekerjasama
 • Rajin

Unsur Patriotisme :
·         Berbangga dan bersyukur dengan nilai estetika warisan kesenian Negara.


Langkah 2 (20 minit)
1.    Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan yang sama.
2.    Guru memperlihatkan peta negeri Perlis dalam bentuk 3 demensi.
3.    Setiap kumpulan akan diberikan satu tempat menarik di Perlis berdasarkan peta 3D yang ditunjukkan.
4.    Setiap kumpulan dikehendaki membuat peta minda mengenai keistimewaan tempat menarik yang telah diberikan.
5.    Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.

·         Perbincangan
·         Pembelajaran koperatif
 • EAP (Perancangan aktiviti mengikut pengalaman)
·         Kecerdasan pelbagai
-       Kinestetik
BBM
·         Peta Perlis 3D
·         Kertas manila
·         Pen marker

Isi pelajaran
Keistimewaan kawasan setempat.

Nilai murni
 • Kerjasama
 • Tolong- menolong
 • Disiplin
 • Tanggungjawab

 Unsur Patriotisme :
 • Berbangga dengan keistimewaan kawasan setempat.

Langkah 3 (15 minit)
 1. Murid-murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan dan  mencadangkan usaha-usaha mengekalkan dan memelihara keistimewaan tempat-tempat menarik di negeri Perlis.
 1. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan.
 2. Guru memberi ulasan dan komen.

 • Kajian masa hadapan
 • Kecerdasan pelbagai
-       Verbal linguistik
-       Visual ruang

BBM
 • Kertas sebak
 • Pen marker
 • Warna

Nilai murni
 • Bekerjasama
 • Tolak ansur

Unsur patriotisme
 • Bersama bertanggungjawab memelihara warisan Negara.

Penutup/ Masa 5 minit
1.    Guru memberi lembaran kerja yang mempunyai teka silang kata kepada semua murid.
2.    Murid diminta melengkapkan silang kata ini dalam masa 5 minit.
3.    Murid-murid boleh berbincang dengan kawan menyelesaikan kerja ini.
4.    Selepas 5 minit, guru akan memberhentikan aktiviti pemainan ini.
5.    Murid-murid dikehendaki menyerahkan kertas silang kata ini kepada guru.
6.    Guru akan membincangkan jawapan yang betul dengan murid-murid bagi silang kata ini.
 1. Murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru.

KBKK: Kemahiran merumus
Strategi: Permainan

 • TPK: Linguistik, Interpersonal

BBM
Lembaran kerja

Nilai murni :
Yakin, berani, berbangga, bersyukur dan menghargai

Unsur Patriotisme :
 Cintakan Tanah air